mar
19

Neki od naših komitenata
Štampa
PDF

 • „VAGA SERVIS“ P.U.T.R. – ALEKSANDROVAC
 • „DUGA“ S.Z.T.R. – BRATUNAC
 • „SERVIS VAGA“ S.T.R. – BANJA LUKA
 • „ORDAGIĆ“ D.O.O. – SREBRENIK
 • „TAS KOMERC“ D.O.O. – BRČKO
 • „KECELJ“ D.O.O. – ISTOČNO SARAJEVO
 • „DURGUT“ D.O.O. – ILIDŽA
 • „SPARTAK“ S.T.R. – P A L E
 • „FLORABELLA“ – B A N O V I Ć I
 • „SPIN“ D.O.O. – T U Z L A
 • „VARDAR KOMERC“ D.O.O. – BIJELJINA
 • „ATOM“ D.O.O. – B I J E L J I N A
 • „LOVAC“ D.O.O. – S A R A J E V O
 • „BH TEHNA“ D.O.O. – S A R A J E V O
 • „AZRA“ S.T.R. – SEMIZOVAC
 • „ZVORNIČANKA“ D.O.O. – ZVORNIK
 • „ZP KOMERC“ D.O.O. – VRŠANI
 • „LEDER“ D.O.O. – B I J E L J I N A
 • „MEDITERAN“ S.T.R. – SARAJEVO
 • „AČPROPERTIES“ D.O.O. – SARAJEVO
 • „ČENGIĆ VILA“ S.U.R. – SARAJEVO
 • „VIJAL“ D.O.O. – ČAPLJINA
 • „PERO“ STR – S A R A J E V O
 • „MINS INTERNATIONAL“ D.O.O.-BRATUNAC
 • „RESTART“ S.T.R. – SARAJEVO
 • „PIPI-ER“ D.O.O. – S A R A J E V O
 • „AMKO“ S.T.R. - I L I J A Š“
 • „RADA“ S.T.R. - J A N J A
 • „GROSS“ D.O.O. – GRADIŠKA
 • „ERIĆ“ S.T.R. – BIJELJINA
 • „AGROCENTAR“ D.O.O. – LOPARE
 • „Ć O T A“ S.T.R. – Z E N I C A
 • „BN – DUKAT“ DOO – B R O D A C
 • „UNITEHNA“ D.O.O. – L A K T A Š I
 • „PRECIZ“ D.O.O. – Č A P L J I N A
 • „SANČE“ DOO – S A R A J E V O
 • „KAFE BAR THE
 • „FAMILY CLUB“-SARAJEVO
 • „AJLA“ FAST FOOD – SARAJEVO
 • „TAS“ STR – SARAJEVO
 • „VELEPRODAJNI CENTAR“ DOO-SARAJEVO
 • „SIĆA“ D.O.O. – GRAČANICA
 • „DANVEL“ DOO – CAPARDE
 • „SM“ STR – ISTOČNO SARAJEVO
 • „DULE“ S.Z.R. – S.DRAGALJEVAC
 • „TOPLIK“ STR – R O G A T I C A
 • „SUR PEKOTEKA“INDEKS RB“- BIJELJINA
 • „SIRIUS“ DOO – ILIDŽA
 • „HANA“ STR – ILIDŽA
 • „DRAMAR-ING“ DOO – T U Z L A
 • „CENTAR“ SZR – M A G L A J
 • „DOMOSTIL“ DOO- V I T E Z SUR GOSTIONICA I PICERIJA“ BANE POMODORO“ – SARAJEVO
 • „AMI SA“ STR – S A R A J E V O
 • „TROJKA“ STR – BIJELJINA
 • „ORIS“ TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO – BRČKO
 • „VELEFARM“ DOO ZA PROMET FARMACEUT.PROIZ.-BIJELJINA
 • „LEDER“ D.O.O. – BIJELJINA
 • „EURO INSPEKT“ D.O.O. PJ <> -SARAJEVO
 • „PET SHOP LJUBIMAC“ STR- ZENICA
 • „LIV PROM“ D.O.O. – J A J C E
 • „EZAM“ D.O.O. – S A R A J E V O
 • „MERKUR PLAST“D.O.O.ZA PROIZ.PROMET I USLUGE-ZVORNIK
 • „ELDAR“S.T.R. – S A R A J E V O
 • „ELMA“ STR – T E Š A NJ
 • „UNITEHNA“ D.O.O. – L A K T A Š I
 • „ELEKTROSIMIĆ“ D.O.O.- MILIĆI
 • „EDO SLAD“ DOO- GRAČANICA
 • „NINPROM“ D.O.O. – P A L E
 • „ČANI“ FAST FOOD D.O.O. – SARAJEVO
 • „SOLARIS“ SUR –SARAJEVO
 • „PANIFLEKS“ DOO- P A L E
 • „GRANINI“ D.O.O. – MODRIČA
 • „FIS“ D.O.O. – V I T E Z
 • „GOLDI“ S.T.R. – P A L E
 • „EURO-EXPRESS“ D.O.O. –ISTOČNO SARAJEVO
 • „DINO COMPANY“- S A R A J E V O
 • „DUGA-KOMERC“ D.O.O. –SOKOLAC “ MS DEDIĆ“ MESNICA SZR- ODŽAK
 • „PROFI-MAX“ D.O.O. – ODŽAK
 • „I.M.COMERCE“ D.O.O -ŠEKOVIĆI
 • „R.S“ S.T.R. – M O D R I Č A
 • „SIMA TRADE“ ITD DOO- BANJA LUKA
 • „AGROVET“ D.O.O. – F O Č A
 • „D U G A“ SZTR – B R A T U N A C
 • „B O K S I T“ A.D. – M I L I Ć I
 • „KRAJINA LIJEK“ AD – BANJA LUKA
 • „E.S.“ S.T.R. – S A R A J E V O
 • „BAČINSKI2 S.P.R. – J A B L A N
 • „NIMANAJ ŠAIP“ S.U.R.-KONOBA
 • „SVJETIONIK“-S A R A J E V O
 • „GRADSKA APOTEKA“ JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA-GRAČANICA
 • „T.A.2 S.T.R. – MODRIČA
 • „LAR PROM“ D.O.O. – GRADAČAC
 • „PEĐA“ S.U.R. –ROMANIJA
 • „ GOCA“ PEČENJARA – BIJELJINA
 • „MIMI STORE“ S.T.R. –ISTOČNO NOVO SARAJEVO
 • „ IVAN“ MESNICA S.T.R. – BRATUNAC
 • „EKONOMIJA“ S.T.R. – BRATUNAC
 • „SAN2 S.U.R. BUREGDŽINICA – SOKOLAC
 • „MIM“ S.T.R. MESNICA – ODŽAK
 • „DAVINČI“ S.U.R. – S A R A J E V O
 • „TEHNOOPREMA“D.D. – S A R A J E V O
 • „AB HUREM“ TRANSPORT D.O.O.-KALESIJA
 • „AB-MARKET“- S.T.R. SREBRENICA
 • „L U K A“ S.T.R. – ILIJAŠ
 • „EMI“ STR- I L I D Ž A
 • „MIKE“ S.T.R. ILIDŽA
 • „FORNETTI OLLIMPIJA“ D.O.O. –BRČKO
 • „VEGA-MIX“ – Ž I V I N I C E
 • „PROMEX-V“ D.O.O. – ZVORNIK
 • „ALEKSANDRIJA“ D.O.O. – Z V O R N I K
 • „JOVANA-RAD“ D.O.O.- Š A M A C
 • „GRAEWE TADIV“ D.O.O. – K O N J I C
 • „MIL BORI“ D.O.O. – T R N O V O
 • „SIGMA“ ELEKTRONIKA“ S.Z.T.R.- F O Č A
 • „PRODUKT“ D.O.O. – B I J E L J I N A AŠĆINICA“ S.U.R.“– I L I J A Š
 • „NARTEX“ D.O.O. – P A L E
 • „ MULTIVITAMIN“ TNM-PILJARA – LUKAVAC
 • „BARTULA“ D.O.O. – F O Č A
 • „PRODUKT“ D.O.O. BIJELJINA
 • „BLADONA“ APOTEKA – D O B O J
 • „BN-DUKAT“ – B R O D A C
 • „TOMAŠEVIĆ“ D.O.O. – L U K A V I C A
 • „JAVNA PRAONA PROFESSIONAL“ S.O.R. – SARAJEVO
 • „MAH“ S.T.R. – S A R A J E V O
 • „MARKET HARA“ T.R. – M O S T A R
 • „AMEX2 T.R. – T U Z L A
 • „INTERMERKUR“ D.O.O. – S A R A J E V O
 • „MINAS“ PRŽIONICA KAFE – Z V O R N I K
 • „L I V PROM“ D.O.O. – J A J C E
 • „MENPROM“ DOO ZA PROZ.TRG.I USLUGE-TUZLA 3.
 • „GRAD“ AD – BIJELJINA
 • „MATRIX COMPUTERS“ DOO – P A L E
 • „ZP KOMERC“ D.O.O. – V R Š A N I
 • „3 MAJ“ OKRUŽNI ZATVOR – BIJELJINA
 • „ŠARAN“ T.R. – M O D R I Č A
 • „EURO MAXLINE“ – SARAJEVO
 • „EUPM“ EVROPSKA POLICIJA
 • „VUK“ S.U.R. – ISTOČNO SARAJEVO
 • „NINA“ S.Z.F.R. ISTOČNA ILIDŽA
 • „SN“ CAFFE BAR SUR- ISTOČNA ILIDŽA
 • „NJUCA“ S.Z.O.R. – ISTOČNO SARAJEVO
 • „SAVIĆ-GAUS“ S.Z.U.D. –ISTOČNA ILIDŽA J.P.“VETERINARSKA STANICA“ –ISTOČNA ILIDŽA
 • „MT-PROM“ DOO- ISTOČNA ILIDŽA
 • „EMPRO“ S.Z.R. – P A L E
 • „BLIC“ S.T.Z.U.R. – ISTOČNA ILIDŽA
 • „AG“ STR – ISTOČNO NOVO SARAJEVO
 • „ELEKTRO TRADE“ S.Z.T.R. – ISTOČNA ILIDŽA
 • „ORHIDEJA“S.T.R. – ISTOČNA ILIDŽA
 • „GLORIS“ S.T.R. – ISTOČNO SARAJEVO
 • „MOBIH“ S.Z.T.R. – ISTOČNA ILIDŽA “CAR WASH FRESH“ AUTOPRAONA SZR – ILIDŽA
 • „BUKIN“ DOO – ISTOČNA ILIDŽA
 • „SERGEJ“ S.Z.B.R. – B I J E L J I N A
 • „B I J“ T.R. – M O D R I Č A
 • „S A L E“ STR – B I J E L J I N A
 • „START“SAMOS.ZAN.AUTOLIM.RADNJA- BIJELJINA
 • „GAJIĆ AUTO SERVIS“ S.Z.R. – B I J E L J I N A
 • „GRAFIKA ŠARAN“ DOO – S A R A J E V O
 • „MAESTRO“ S.T.R. – U G L J E V I K
 • „EROZIMAT“ S.P.T.R. - T R N
 • „LIBELA ELSI BIH“ D.O.O. – S A R A J E V O
 • „D M V“ – B I J E L J I N A
 • Napisao Administrator.